Διαδικτυακή εκδήλωση “Το Brain Drain και πώς να το αντιστρέψουμε” (βίντεο και βασικά σημεία παρεμβάσεων)

Το φαινόμενο του brain drain και οι διαστάσεις του, τα αίτια και οι πολλαπλές επιπτώσεις του, καθώς και οι διαφορετικής φιλοσοφίας πολιτικές που εφαρμόσθηκαν την

Διαβάστε Περισσότερα »