Θεματικές Ενότητες Μελέτης και Προβληματισμού

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

I. Ειδικότερα θέματα Α/θμιας Εκπαίδευσης

ΙI. Ειδικότερα θέματα Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΙΙΙ. Ειδικότερα θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

IV. Ειδικά ζητήματα σπουδών Α/θμιας – Β/θμιας Εκπαίδευσης

V. Επιστημονική & Παιδαγωγική καθοδήγηση, Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική Υποστήριξη σχολικών μονάδων Α/θμιας – Β/θμιας Εκπαίδευσης

VI. Ανασυγκρότηση διοικητικής δομής και θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας – Β/θμιας Εκπαίδευσης

VII. Αναβάθμιση εκπαιδευτικού έργου, σπουδών και σχολικών κοινοτήτων Α/θμιας – Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ