Σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται κείμενα παρεμβάσεων πάνω στις θεματικές που εξετάζει το Δίκτυο για την Υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη ενότητα φιλοδοξεί να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα απόψεων από μέλη ή μη του Δικτύου.