• Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

https://www.olme.gr/
  • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

  • Σύνοδος Πρυτάνεων ΑΕΙ

  • Υπουργείο Παιδείας

  • Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων

http://www.asgme.gr/
  • Παρατηρητήριο για την Παιδεία

https://paratiritirio.edu.gr/