1 Μαρτίου, 2021

Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου – Συλλογική αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Περιεχόμενα Εισαγωγή Ιστορική ανασκόπηση και δυσκολίες εφαρμογής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Πρόταση για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

Περισσότερα »