20 Μαΐου, 2021

Διαδικτυακή εκδήλωση “Νέες & νέοι επιστήμονες & η οικονομία της γνώσης” (βίντεο και βασικά σημεία παρεμβάσεων)

Πλούσιος προβληματισμός, αλλά και προτάσεις για τον χώρο της επιστήμης και της έρευνας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νέες και τους νέους, αναπτύχθηκε στην πρώτη εκδήλωση

Περισσότερα »